FOREST FLORA OF ANDHRA PRADESH
       

DICOTYLEDONS
POLYPETALAE
THALAMIFLORAE
FAMILY NAME -----> TILIACEAE
Sl_No
BOTANICAL NAME
TELUGU NAME
HINDI NAME
KANNADA NAME
TAMIL NAME
MARATHI NAME
TRADE OR POPULAR NAME
233.
Grewia serrulata Pegala Kathbhewal Javanigalle Udapai    
  Grewia glabra Potriki Phirsan   Anaikatti    
  Grewia disperma Thegalle Dun   Maram    
  Grewia laevigata   Kakki   Narathai